Utbyten.se - UHR:s webbplats om möjligheter till internationellt samarbete och utbyte

Erfarenhetsutbyte och studiebesök

 • Fortbildningen gav stor inspiration i arbetet på hemmaplan Maria Nordlöw är dans- och dramapedagog och högskoleadjunkt på SMI -Stockholms Musikpedagogiska Institut. Våren 2012 jobbskuggade hon tillsammans med en kollega, på utbildningen i Community Dance på ...
 • Jobbskuggning gav insikter i Englands skolsystem Vlora Sudjada från Västerås jobbskuggade en lärare på en låg- och mellanstadieskola i England under en vecka genom programmet Comenius fortbildning. – Jag har fått ett utökat nätverk, vi skypar en ...
 • Studiebesöket i Bologna blev en inspirationskick Genom Grundtvig besök och utbyten var Anna Engman i november 2012 på studiebesök hos en regional italiensk institution med ansvar för kulturverksamhet, Instituto de beni culturali, IBC. Till vardags ...
 • Säkrare i yrkesrollen efter jobbskuggning När Kristina Gustavsson, grundskollärare i Tranemo, deltog i ett Comeniusprojekt väcktes hennes intresse för att samarbeta med skolor ute i Europa. Under en resa till Italien träffade hon brittiska ...
 • "Det viktigaste med internationella utbyten är att lära känna sin roll i den globala världen". "Att sätta sig själv i ett perspektiv och få jämföra, reflektera och komma hem berikad. Det är en turbiljett – inte en tur- och retur! Man blir aldrig mer densamma och kommer därför inte hem igen". ...
 • Blivande barnmorskan tog med sig barnen på utbytet i Uganda Anna Diop ville veta hur det är att vara barnmorska utan teknik. Lära sig hantverket. När hon fick chansen att åka på utbyte till Uganda inom Linnaeus-Palme kunde hon som ensamstående mamma till två ...
 • Resan till Kina gav nya insikter och djupare förståelse Hur kan man jobba med internationalisering och hållbar utveckling inom utbildning? Ett sätt är att som Birgitta Larsson, verksamhetschef på bildningsförvaltningen i Katrineholm, följa med Den globala ...
 • Resan till byn i Bangladesh blev början på ett långsiktigt samarbete "Resan var fantastisk. En stor, omvälvande och stark upplevelse". Det säger Susanna Jogevall, lärare på Södertörns friskola i Huddinge som var med på Den globala resan till Bangladesh 2011. Under tre ...
 • Folkbildning och hållbar utveckling i fokus för erfarenhetsutbyte med Island På Studiefrämjandets avdelning Västernorrland arbetar man aktivt med att stödja olika medlems- och intresseorganisationer när det gäller organisationsutveckling och hållbarhetsfrågor. Tack vare ...
 • Blivande frisörer och stylister i utbyte med jordanska kollegor Avancerade håruppsättningar med stenar och pärlor, att fästa sjalar i håret och plocka ögonbryn med tråd. Det är några av de nya yrkeskunskaper som svenska frisörelever tillägnat sig i Jordanien. Men ...
 • Mognad största vinsten ”Jag har förbättrats som person. Min inställning till livet har förändrats och jag uppskattar mer vad jag har tillgång till.” Så inleder en elev sin sammanfattning av en månadslång vistelse i ...
 • Jobbskuggning kan bli början på långsiktigt samarbete - Man är så ingrodd i sitt vanliga sätt att tänka att man inte ser skogen för alla träd. Att få lite ny input är jätteviktigt för att utveckla verksamheten. Det säger Per-Olof Andersson, lärare på ...
 • "Vi förde många diskussioner på vår knaggliga engelska" Kompetensutveckling av lärare är en nyckelfaktor för att höja kvaliteten på undervisningen. Den slutsatsen drog Helena Öström Haugum, studievägledare vid Linköpings universitet, och de övriga ...
 • Framgångsrik utbildningsmodell för romer - Studiebesöket gav mig värdefull inspiration och visade hur man kan implementera nya arbetssätt för att förbättra situationen för romer i Europa. Det säger Anne-Marie Flood, enhetschef på ...
 • ”Vi har mycket att lära” Nya insikter i utomhuspedagogik och perspektiv på sitt uppdrag som förskolechef. Och så kontakt med kollegor i Europa - som redan lett till ett vidare internationellt samarbete. De erfarenheterna h...
 • Effektivt relationsbyggande på praktik i Storbritannien Martin Halldin fick via programmet Grundtvig assistenter chansen att praktisera på en idéburen flyktingorganisation i Storbritannien. En av insikterna var att man kan göra mycket med små resurser o...
 • Lärarpraktik på specialskola gav mod att hantera konflikter Avin Rasul praktiserade som Comeniusassistent på en skola i England med elever som har blivit avstängda från den ordinarie undervisningen. Nu flyter engelskan och Avin har fått större insikt i det...
 • Att resa för att förstå "Vi måste förstå vad vi kan lära oss av utvecklingsländerna. Ta ett steg tillbaka och inse att det inte bara är vi som kan förmedla kunskap till dem. De har ett fungerande liv, även om det kanske ser ...
 • Arkeologi och teknologi i världsklass när lärare möttes Med hjälp av Linnaeus-Palmeprogrammet bytte lärare från Lima och Lund värld med varandra. Arkeologer från Lund fick en unik chans att titta närmare på Inka- och Mochekulturens lämningar medan deras ...
 • Europeiskt samarbete inom ljudkonst Det började med ett två dagars utbyte som Erasmuslärare. Idag har Staffan Mossenmark, ljudkonstnär och lärare vid Högskolan för scen och musik i Göteborg, utvecklat ett Erasumussamarbete med ...
 • Stora skillnader inom floristiken i Europa Det är dåligt med fortbildningsmöjligheter inom yrkeskåren blomsterbindare — inte minst bland lärare i floristik. Det var en orsak till att Hantverksprogrammet med inriktning floristik på ...
 • Sjuksköterskor på utbyte i Kanada Hur ser tillgången till sjukvård ut på landsbygden i Kanada jämfört med i Europa? Det är en utgångspunkt för det samarbetsprojekt inom programmet EU-Kanada som sjuksköterskeprogrammet vid Uppsala ...
 • Tv-program ledde till utbyte med Kuba Ett tv-program om det kubanska utbildningssystemet - det blev startskottet för ett utbytessamarbete inom Linnaeus-Palme vid Högskolan för lärande och kommunikation (HLK) i Jönköping. Så här långt har ...
 • Nordiskt samarbete inom konservering Sedan många år tillbaka inspireras konservatorsprogrammet vid Göteborgs universitet av sina nordiska "systerutbildningar". Det gör man genom det Nordplusnätverk man var med om att starta i början av ...