Utbyten.se - UHR:s webbplats om möjligheter till internationellt samarbete och utbyte

Partnersök

 • School Education Gateway
 • EU-kommissionens webbplats där skolor och organisationer i Europa kan söka samarbetspartners för ett strategiskt partnerskapsprojekt inom Erasmus+.

 • EPALE
 • EU-kommissionens webbplats där organisationer verksamma inom vuxenutbildning kan söka samarbetspartners för ett strategiskt partnerskapsprojekt inom Erasmus+.

 • Norplusonline
  På webbportalen för Nordplusprogrammen finns en sökfunktion för samarbetspartner i de nordiska och baltiska länderna. 

 • eTwinning
  För skolpartnerskap i Europa med hjälp av informations- och kommunikationsteknik.

 • Schools Online
  British Councils Schools Online ersätter Global Gateway. På webbplatsen kan du söka partnerskolor i hela världen.

 • SMPF partner search
  Databas för partnersök. Den går att använda för flera typer av projekt inom de europeiska och nordiska programmen. Databasen är framtagen av det litauiska programkontoret.

 • Svenska regionkontor i Bryssel

 • Europa Direkt och deras informationskontor