Utbyten.se - UHR:s webbplats om möjligheter till internationellt samarbete och utbyte

Det här kan du göra

Det finns många olika typer av aktiviteter och möjligheter att välja på inom programmen. I de flesta fall är det skolan eller organisationen som står bakom ansökan.

Nedan kan du läsa mer om de olika möjligheter som erbjuds inom programmen. I sökfunktionen kan du få hjälp med att hitta den aktivitet som passar just det din organisation, eller i vissa fall du själv, vill göra.

Praktik

Inom ramen för ett projekt, eller som fortbildning, även för dig som studerar till eller är nyutexaminerad lärare.

Studier

Som elev- eller studentutbyte.

Kompetensutveckling/fortbildning

Genom deltagande i en kurs eller som så kallad jobbskuggning, att gå parallellt med en kollega. Även deltagande i konferenser kan berättiga till fortbildningsstipendier.

Samarbetsprojekt/partnerskap mellan skolor/institutioner

Samarbeta med skolor och högskolor i hela världen kring ett tema av gemensamt intresse. Ett projekt kan till exempel innehålla projektmöten och lärar- och elev-/studentutbyten.

Utvecklingsprojekt/multilaterala projekt

Projekt som syftar till att till exempel utveckla kurser och läromedel, eller att anpassa och implementera metoder och verktyg i ett antal partnerländer.

Nätverk

Storskaligt tematiskt samarbete, ofta baserat på ett antal tidigare projekt.

Konferenser

Aktivt deltagande i internationella konferenser, till exempel genom att hålla en workshop.

Vad du inte kan söka hos oss

Vi har inga stipendier för skol- eller klassresor, studiebesök, utlandsstudier som inte ryms inom programmet Erasmus (studier eller praktik i Europa) eller Minor Field Studies (fältstudier i utvecklingsland). Vi har heller inga program/bidrag för att finansiera språkkurser utomlands eller studier i USA, eller för att starta företag.