Utbyten.se - UHR:s webbplats om möjligheter till internationellt samarbete och utbyte

Verktygslåda för mobilitet

Euroguidance.se – verktygslåda för mobilitet - är en informationssajt om vägledning i samband med utlandsstudier och praktik och är framtagen för vägledare och andra som arbetar med internationell rörlighet för unga.

På sajten hittar du redskap i form konkreta tips, överskådlig information och goda exempel som kan användas i arbetet med en sökande som vill åka iväg (eller har åkt iväg) utomlands i ett utbildningssammanhang.

Det överordnade målet är att stärka och göra vägledningen mer professionell gentemot den här målgruppen. Beroende på var man jobbar och vilken roll man har, kan Euroguidance.se även användas av och vara till nytta för andra grupper, till exempel projektledare för mobilitetsprojekt i skolan.

Tredelad struktur

Sajten rymmer tre ämnesområden: Där finns arbetsmaterial för själva vägledningsprocessen, en översikt över internationella möjligheter för olika målgrupper samt regler och överenskommelser som förenklar mobiliteten och praktiska råd inför en utlandsvistelse.

För att ha nytta av sajten är det bra att ta sig igenom den helt och hållet en första gång. På så sätt kan man få en överblick över innehållet och det blir möjligt att sedan välja de delar man vill använda i sitt arbete.